Dental Concepts

Facebook, Instagram nyereményjáték

A játék elnevezése, a játék meghatározása  

A játék elnevezése: Dental Concepts  nyereményjáték  

A játék meghatározása: Dental Concepts, (székhelye: 1106 Budapest, Pilisi utca 48., cégjegyzék száma: Cg.01-09-193158)(továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a facebook.com címen és a Facebook applikációban elérhető közösségi portálon Dental Concepts Fogászati Klinika néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:  

Facebookon kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (Dental Concepts) profiljával és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a Dental Concepts Facebook, Instagram-oldal által közzétett kép alá, követik a megadott Facebook, Instagram-oldalt (Dental Concepts Fogászati Klinika), valamint kedvelik, megosztják a posztot saját profiljuk történetében.

A játékban résztvevők közül a  játék időtartama alatt egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertesek) részesül nyereményben. A játékhoz az Facebooknak nincs köze, a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Facebook a játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban a játékkal.  

  1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.  

  1. A játék időtartama

A játék

– 2022.05.05. 10:00-tól kezdődik és 2022.05.20. 12:00-ig tart

  1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook, Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.  A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.  

  1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „profil követéssel” kapcsolatot alakít ki a Denctal Concepts Fogászati Klinika Facebook és Instagram oldalával, és a Dental Concepts Facebook és Instagram-oldal által közzétett képet a feltételeknek meghatározott módon kommenteli. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.  

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki a zárónapként megjelölt dátumon 12:00 óráig a Dental Concepts adott időtartam megjelölt kezdőnapján közzétett  játékra irányuló képét kommenteli a meghatározott módon. 

   

  1. Nyeremények

A nyereményjátékban az adott időtartamban az Facebook és Instagram-oldalt követő, Facebook posztot kommentelő személyek között kerül kisorsolásra egy nyertes, aki a Dental Concepts kínálatából nyer egy Curaprox fogkefe és fogkrém. A nyereményjáték keretében tehát összesen 1  Nyertest sorsolunk ki.  

  1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték

– 2022.05.20. 17:00 óráig

A sorsolás és a Nyertesek értesítése

–  2022.05.20. 17:00 óráig

megtörténik. A Nyertest az Facebookon keresztül a játékra irányuló kép alatt kommentben értesítem. A Nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.  

  1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 5 munkanapon belül, és így elesik a nyereménytől. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Dental Concepts hivatalos Facebook oldalán győzelem esetén közzétegye a nevüket. A játékban résztvevők vállalják, hogy győzelem esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal tudják igazolni.  

  1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényt a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Dental Concepts Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Dental Concepts fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a Résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A Résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Dental Concepts számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Dental Concepts a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.  

  1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Dental Concepts nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.  

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@denctalconcepts.hu