Dental Concepts

Keindl-Kása Csilla

Asszisztens

2016-ban végeztem el tanulmányaimat fogászati asszisztensként. Fontos számomra, hogy folyamatosan lépést tartva az idővel fejlesszem tudásom, így 2018-ban elvégeztem a dentálhigiénikusi képzést is. 

Hivatásomnak érzem, hogy emberekkel foglalkozzak, így örömmel tölt el, amikor elégedetten és teljes bizalommal távozik a páciens a rendelőből. Lényegesnek tartom a korai szájhigiéniai prevenciót, valamint hogy a fiatal korosztály is bizalommal és félelem nélkül üljön be fogászati kezelőszékünkbe. 

A fogorvos és az asszisztens közötti összhang elengedhetetlen annak érdekében, hogy munkánk eredményeként pácienseink a kezelés végén mosollyal az arcukon távozhassanak.